output-onlinepngtools-5.png

IPT

61363_edited.jpg
Interpersonell psykoterapi (IPT) utarbetades först för behandling av depression men har också visat sig ha god effekt när det gäller behandling av bulimia nervosa, bipolära sjukdomar, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och ångesttillstånd. IPT kan också ge god hjälp när det gäller att bearbeta kriser, ta sig igenom svår sorg eller få slut på ständiga gräl i nära relationer.
 
IPT handlar om att förstå hur dina problem, exempelvis depression, hänger samman med dina nuvarande relationer. En grundläggande utgångspunkt i IPT är att depression är ett sjukdomstillstånd men också en reaktion på relationsproblem. IPT handlar om att kartlägga de faktorer i dina nuvarande relationer som ger upphov till depressiva symtom. Du kommer att få lära dig att uppmärksamma de känslomässiga reaktioner som relationsproblemen är upphov till. Vad gör dig ledsen? Vad gör dig arg? Men framför allt: Vad får dig att reagera med depression?
Vår specialistpsykolog är, förutom legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi även auktoriserad IPT-terapeut.
Vill du må bättre genom att lära dig hantera relationsproblem? Då kanske IPT är en lämplig metod för dig. Olika terapimetoder fungerar olika bra beroende på problematik och personlighet. Vår specialistpsykolog har utbildning och erfarenhet av olika metoder med starkt vetenskapligt stöd. Under de första samtalen gör ni en bedömning tillsammans vilken terapimetod som kan tänkas fungera bäst för dig och dina specifika behov.
Har du prövat IPT tidigare och inte blivit hjälpt? Läs om två andra metoder som vår specialistpsykolog erbjuder: psykoanalytisk psykoterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT)

HÅKAN LINDHOLM DOVESON

Leg. psykolog

Leg. psykoterapeut

Specialist i psykologisk behandling