output-onlinepngtools-5.png

Vår vision

Har du gått i samtal tidigare och inte blivit hjälpt?

Är du trött på vårdköer och långa väntetider?

Vanligtvis kan du få en snabb tid för ett första samtal. Periodvis kan vi ha en kortare väntetid.

Vår uppgift är att vägleda dig till att må bättre. Eller till att förstå dig själv bättre och acceptera dina förmågor och tillkortakommanden så att du kan göra mer fria val kring hur du vill leva ditt liv eller hur du, utifrån din personlighet och dina erfarenheter, kan leva ditt liv så fullt ut som möjligt.

Läs mer om Psykoterapeutisk samtalsmottagning i Nyköping här.

Utbildning

Specialist i klinisk psykologi med inriktning psykologisk behandling - Sveriges psykologförbund (2016)

Psykoterapeutprogrammet - Linköpings universitet (2012-2014)

Psykologprogrammet - Umeå universitet (2000-2005)

Grundläggande psykoterapiutbildning i KBT (2005)

Grundläggande psykoterapiutbildning i PDT (psykodynamisk psykoterapi) (2005)

Utbildning till IPT-terapeut (2014)

Utbildning i mentaliseringsbaserad terapi (2009)

Utbildning i neuropsykiatrisk bedömning och utredning

Utbildning i testinstrumenten WISC, WAIS, ADOS-2 för utredning av IF, ADHD, AST, autism

Handledarutbildning för handledning av PTP-psykologer

Mer om Psykoterapeutisk samtalsmottagning i Nyköping

output-onlinepngtools-5.png
  • Lider du av psykisk ohälsa?

 

  • Upplever du att du upprepar mönster från tidigare relationer i dina relationer idag?

  • Är du eller har varit medberoende?

  • Får du negativa konsekvenser av ditt drickande och fortsätter dricka ändå?

  • Upplever du att du är en högkänslig person och att du ofta blir missförstådd av din omgivning?

  • Har du vuxit upp med narcissistiska föräldrar?

Olika terapimetoder fungerar olika bra beroende på problematik och personlighet. Vår specialistpsykolog och psykoterapeut har utbildning och erfarenhet av olika metoder med starkt vetenskapligt stöd. Under de första samtalen gör ni en bedömning tillsammans vilken terapimetod som kan tänkas fungera bäst för dig och dina specifika behov.

  • Vill du leva ditt liv mer i linje med dina mål och värderingar? Då kanske KBT är den metod som passar dig.​

  • Vill du må bättre genom att lära dig hantera relationsproblem? I så fall kanske IPT är den mest lämpliga metoden.

Vi har kompetens att behandla besvär som vanligen behandlas inom såväl primärvård (vårdcentraler) som vuxenpsykiatri samt erbjuder rådgivande samtal kring ADHD och autism till både barn och vuxna. Vi erbjuder även handledning till psykoterapeuter och chefer samt till arbetsgrupper som arbetar inom vård, omsorg och skola. Vill du gå i psykoanalytisk psykoterapi flera sessioner i veckan under längre tid erbjuds reducerat pris efter överenskommelse.

Skillnad mellan samtalsterapeuter utan legitimation och legitimerade psykologer och psykoterapeuter

 

En legitimation är en garanti för att den legitimerade yrkesutövaren har en viss kunskapsnivå och vissa personliga egenskaper som gör att han eller hon bedöms vara lämplig att utöva yrket.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utövar tillsyn över all personal i hälso- och sjukvården. Om en legitimerad yrkesutövare inte lever upp till kraven på kunskap, kompetens och lämplighet kan detta utredas av IVO. IVO kan sedan göra en anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, om bland annat prövotid och/eller återkallelse av legitimationen.

Det finns ett stort utbud av samtalsterapeuter med olika former av utbildning eller ingen utbildning alls. En legitimerad psykolog har gått en fem år lång legitimationsgrundande universitetsutbildning och tjänstgjort ett år under handledning för att därefter kunna ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

 

En legitimerad psykoterapeut är i grunden psykolog, läkare eller socionom med grundläggande psykoterapiutbildning som har gått en tre år lång legitimationsgrundande universitetsutbildning i psykoterapi.

 

För att bli psykolog krävs 50 timmar egen erfarenhet av att ha gått i psykoterapi och för att bli psykoterapeut krävs ytterligare 75 timmar.

 

En specialist i psykologisk behandling har av Sveriges Psykologförbund bedömts ha "sådan kompetens baserad på praktisk erfarenhet, teoretisk kunskap och vetenskaplig utbildning att han/hon erhållit behörighet som specialist i klinisk psykologi med inriktningen psykologisk behandling/psykoterapi".

Medlem i Sveriges Psykologförbund och Psykologföretagarna, verksamheten är registrerad hos IVO samt har F-skatt och patientförsäkring.

sverigespsykologforbund_logo.png
 

HÅKAN LINDHOLM DOVESON

Leg. psykolog

Leg. psykoterapeut

Specialist i psykologisk behandling