IMG_9525.jpg

Behöver du prata med någon?

Jag heter Håkan Lindholm och har lång erfarenhet av att jobba med olika psykologiska behandlingsmetoder med stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet. Jag har arbetat som legitimerad psykolog sedan 2007, har grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) i både kognitiv och psykodynamisk psykoterapi, är legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk / relationell inriktning samt är specialist i psykologisk behandling med inriktning relationell psykoterapi. Jag har också utbildning i mentaliseringsbaserad terapi, interpersonell terapi och lång erfarenhet av psykoanalytiskt orienterad psykoterapi. Du kan också läsa om mig på Psykologiguiden.

 

Jag har särskild kompetens och erfarenhet när det gäller psykoterapi för unga vuxna (16-23 år) och särskild kunskap när det gäller alkoholmissbruk, olika former av beroende och medberoende samt har en humanistisk och relationellt psykoanalytisk grundsyn. Jag har själv gått i psykoanalytiskt orienterad psykoterapi under sex år. Jag har även HBTQ-kompetens.

Är du anhörig till någon som du upplever får problem av sitt drickande? Är du en person som har vuxit upp med en förälder eller ett syskon som haft en problematisk eller destruktiv relation till alkohol? Känner du ofta känslor av maktlöshet inför dina försök att förändra dig själv och/eller andra i nära relationer och anar att det kan ha att göra med hur maktlös du kände dig inför din förälders drickande? Vill du själv diskutera din egen relation till alkohol eller andra droger så är du välkommen till mig för rådgivning.

Jag erbjuder korta och långa psykologiska behandlingar och längre tids psykoanalytiskt orienterad psykoterapi med ett relationellt perspektiv. Jag tar emot tonåringar från 16 år, vuxna över 18 år och erbjuder även handledning samt utbildning/föreläsning. Utifrån mångårig erfarenhet av barnpsykiatriskt arbete tar jag även emot för föräldrarådgivning. Jag har lång erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete med tonåringar, unga vuxna och vuxna. Jag har också arbetat med psykologisk behandling för personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer som till exempel ADHD och autism.

Jag arbetar under landstingsavtal via KBT Nyköping och tar emot personer från 16 år för psykoterapi (18 år via landstingsavtal). Uppfyller du kriterier för psykoterapi inom ramen för landstingsavtal så är 12 samtal kostnadsfria. Antalet patienter som jag kan ta emot via landstingsavtal är begränsat men jag har också möjlighet att ta emot dig för samtal utanför avtalet. Kostnaden är då 1000 kronor per besök.

 

Psykoterapeutiska samtal lyder under sekretesslagen men jag har anmälningsplikt om jag får reda på att ett allvarligt brott är på väg att begås eller om jag misstänker att barn far illa eller riskerar att fara illa.

 

Kortare och längre tids psykoterapi, utanför landstingsavtalet, kostar 1000 kronor per besök. Samtalen pågår i 45 minuter. Första besöket kan vid behov förlängas till mellan 60 och 75 minuter. Betalning sker i slutet av besöket. Jag tar emot kontanter eller betalning via Swish. Välkommen att boka tid på telefonnummer 0733-986363 eller gå in på Kontakt och skicka ett mail.

  • Facebook Social Ikon

Håkan Lindholm © 2019