Om mina psykologiska tjänster

Min uppgift är att vägleda dig till att må bättre. Eller till att förstå dig själv bättre och kanske acceptera dina förmågor och tillkortakommanden så att du kan göra mer fria val kring hur du vill leva ditt liv eller hur du, utifrån din personlighet och dina erfarenheter, kan leva ditt liv så fullt ut som möjligt.


Har du problem att stanna kvar i relationer, blir det ofta konflikter i nära relationer eller känner du dig alltför beroende av din partner? Lider du av depression, ångest, trauma, livsleda eller upplever du att ditt drickande är ett problem för dig själv och andra? Har du svårt att känna eller prata om känslor eller känner du för mycket och har svårt att veta hur du ska hantera dina känslor? Är du ofta orolig eller nedstämd och funderar på meningen med livet eller hur du vill leva ditt liv? Titta gärna igenom mina psykologiska tjänster nedan och ta kontakt med mig idag.

 

Är du intresserad av utbildning eller handledning för dig själv eller ditt företag? Jag erbjuder processhandledning för mindre arbetsgrupper, psykoterapihandledning (enskilt och i grupp), handledning till personal som arbetar inom förskola och skola, till personal som arbetar med barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionsvariationer eller personal som arbetar med behandling av psykisk ohälsa, missbruk och beroende, hos barn, ungdomar och vuxna. Ring mig på telefonnummer 0733-986363 eller skicka ett meddelande under Kontakt så diskuterar vi hur jag kan tillmötesgå dina / era behov av handledning eller utbildning eller hur jag kan hänvisa dig / er vidare.

underwater house made out of wood.jpg

Psykoterapi

Korttidspsykoterapi

Psykodynamisk korttidspsykoterapi (PDT), relationell korttidspsykoterapi (BRT) och interpersonell psykoterapi (IPT)

Olika terapimetoder fungerar olika bra beroende på problematik och personlighet. Under de första samtalen hos mig gör vi en bedömning tillsammans vilken terapimetod som kan tänkas fungera bäst för dig. Lider du av lindrig psykisk ohälsa eller livskris så behöver du sannolikt endast en kortare tids psykoterapi. Lider du av lindrig eller måttlig depression kan interpersonell psykoterapi (IPT) vara en lämplig metod. Jag är certifierad IPT-terapeut (nivå B) och har god erfarenhet av att använda den metoden i mitt psykoterapeutiska arbete. IPT är en evidensbaserad korttidspsykoterapi som rekommenderas av Socialstyrelsen. Den är hjälpsam vid depression men har även visat sig vara en effektiv metod vid exempelvis PTSD och bulimia nervosa.

Jag arbetar under landstingsavtal via KBT Nyköping och tar emot personer från 16 år för psykoterapi (18 år via landstingsavtal). Uppfyller du kriterier för psykoterapi inom ramen för landstingsavtal så är 12 samtal kostnadsfria. Antalet patienter som jag kan ta emot via landstingsavtal är begränsat men jag har också möjlighet att ta emot dig för samtal utanför avtalet. Kostnaden är då 1000 kronor per besök.

 

Läs mer om IPT härLäs om relationell psykoterapi härLäs om psykodynamisk psykoterapi här.

Psykoanalytiskt orienterad långtidspsykoterapi

Psykoanalytiskt orienterad psykoterapi med relationellt perspektiv

 

Bakom våra upplevelser och handlingar finns omedvetna fantasier, föreställningar, önskningar och inre konflikter. I psykoanalytiskt orienterad psykoterapi får du hjälp att förstå dessa. Ett relationellt perspektiv innebär att förståelsen speglas och formas i det som sker i relationen mellan dig och mig under den fleråriga psykoterapeutiska processen.

 

I den terapeutiska relationen gestaltas och speglas dina erfarenheter och känslor från betydelsefulla relationer i barndomen. Vi arbetar tillsammans med dessa ibland smärtsamma känslor och inre konflikter och hur de gestaltas i den terapeutiska relationen mellan oss.

 

Målet är ökad självinsikt och en större frihet från det omedvetnas tvång så att du slipper upprepa ditt förflutna och istället blir beredd att ta ansvar för hur du lever ditt liv och hur du har det i relationer till dig själv och andra. Psykoanalytiskt orienterad psykoterapi ger dig inte någon ny personlighet men du får hjälp att utnyttja tillgångarna i din personlighet och kompensera för dina brister så att du har möjlighet att använda din personlighet på ett mer konstruktivt sätt.

Under hela mitt yrkesliv som legitimerad psykolog (2007-) har jag haft en psykoanalytisk, humanistisk och relationell grundsyn. Under sex år av mitt yrkesliv har jag arbetat heltid med psykoanalytiskt orienterad psykoterapi, främst med unga vuxna i åldrarna 16-23. Jag har grundläggande psykoterapiutbildning i psykodynamisk psykoterapi och har själv gått i psykoanalytiskt orienterad psykoterapi under sex år (ca. 300 terapitimmar). Jag har arbetat med människor med lindrig till medelsvår psykisk ohälsa eller som befunnit sig i en livskris men också med psykiatrisk problematik som exempelvis olika former av personlighetsstörningar eller neuropsykiatrisk funktionsvariation i kombination med missbruk och beroendesjukdom. Min grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) gavs inom ramen för psykologprogrammet vid Umeå Universitet och innefattade kognitiv psykoterapi (KPT) men huvudsakligen psykodynamisk psykoterapi (PDT). Min legitimationsgrundande psykoterapiutbildning (steg 2) gick jag vid Linköpings Universitet med inriktning relationell psykoterapi.

 

Läs om relationell psykoterapi här. Läs mer om relationell psykoterapi här. Läs om psykoanalys / psykoanalytiskt orienterad psykoterapi här.

Alkoholrådgivning 1-3 sessioner

Rådgivande samtal om alkohol och andra droger

Får du negativa konsekvenser av ditt drickande och fortsätter dricka ändå? Boka ett samtal hos mig så hjälps vi tillsammans åt att utforska din relation till alkohol och tar reda på om du behöver hjälp. Kommer du fram till att du inte kan sluta dricka på egen hand, trots att du har en önskan att sluta dricka, så hjälper jag dig vidare till behandling eller annan hjälp.

  • Facebook Social Ikon

Håkan Lindholm © 2019