top of page

Gratis NYBESÖK för unga vuxna (18-23) 

Gratis nybesök (första samtalet) för unga vuxna (18-23 år) hemmahörande i Nyköping
Nu tar vi första steget mot att återstarta en samtalsmottagning för unga vuxna (18–23 år) i Nyköping. För sju år sedan stängdes Unga Vuxna i Nyköping. Nu tas ett privat initiativ till att återupprätta möjligheten för Nyköpings unga vuxna att få professionellt samtalsstöd och psykologisk behandling.
 
Villkor
Psykoterapeutisk samtalsmottagning i Nyköping kommer att helt gratis ta emot unga vuxna för ett första bedömningssamtal under hösten 2023 (fr o m andra veckan i augusti). Eftersom vår unga-vuxna-verksamhet just nu sker helt utan bidrag eller sponsorer kommer vi att kunna erbjuda varje ung vuxen som söker ett gratis samtal. Därefter får man bekosta en eventuell fortsättning själv till kraftigt rabatterat unga-vuxna-pris. Beroende på hur bokade våra terapeuter är får du träffa antingen psykolog eller KBT-terapeut.

För att kunna boka tid behöver du vara mellan 18 och 23 år samt folkbokförd i Nyköpings kommun. Du bokar tid genom att skicka ett mail till oss.

Vi ber er att vid förhinder boka av er bokade tid i så god tid som möjligt för att andra ska kunna boka. Ni bokar av via mail. När man har fått ett gratis samtal kan man som nämnt välja att bekosta en fortsättning till kraftigt rabatterat pris eller vänta sex månader för att boka ytterligare en gratis tid.

Information
Psykoterapeutisk samtalsmottagning i Nyköping är idag Nyköpings enda privata hälso- och sjukvårdsmottagning med specialistpsykolog, läkare med vuxenpsykiatrisk kompetens och KBT- terapeut. Mottagningen är en del av Lindholm Doveson Psykologi AB och drivs av Håkan Lindholm Doveson, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi samt Jenny Doveson, KBT-terapeut.
 
Förhoppningen är att med sponsorer från näringslivet kunna utvidga verksamheten till två heldagar per anställd vilket skulle innebära en förmåga att ta emot 1000 patientbesök per år. Det motsvarar ungefär 75% av den kapacitet som den tidigare unga-vuxna-mottagningen hade för patienter boende i Nyköping. Till skillnad från den tidigare mottagningen kommer vi att effektivisera arbetet och erbjuda både KBT och modern psykodynamisk psykoterapi samt specialistpsykologisk kompetens. För att kunna erbjuda så många som möjligt samtalsstöd och psykologisk behandling är vår förhoppning att på sikt kunna erbjuda fem gratis samtal till varje ung vuxen som söker.

Både Jenny och Håkan är utbildade samtalsterapeuter med tystnadsplikt. Jenny är
diplomerad KBT-terapeut och Håkan är leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Vår mottagning är registrerad hos IVO och står under HSL-lagstiftning vilket är en trygghet för dig som patient. Håkan Lindholm Doveson är vårdgivaransvarig verksamhetschef. Har du några frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta honom, enklast via info@legitimeradpsykolog.com
bottom of page