top of page

Gratis drop in för unga vuxna (18-25) 

Gratis drop in för unga vuxna (18-25 år) hemmahörande i Nyköping
Nu tar vi första steget mot att återstarta en samtalsmottagning för unga vuxna (18–25 år) i Nyköping. För sju år sedan stängdes Unga Vuxna i Nyköping. Nu tas ett privat initiativ till att återupprätta möjligheten för Nyköpings unga vuxna att få professionellt samtalsstöd och psykologisk behandling. Läs mer i vårt pressmeddelande här.
 
Villkor
Psykoterapeutisk samtalsmottagning i Nyköping kommer att helt gratis ta emot unga vuxna för drop in, en eftermiddag i veckan, från och med torsdag 4 maj och de flesta torsdagar därefter (förutom sommaruppehåll i juli och första veckan i augusti). Eftersom vår unga-vuxna-verksamhet till en början sker helt utan bidrag eller sponsorer kommer vi att kunna erbjuda varje ung vuxen som söker ett gratis samtal. Därefter får man bekosta en eventuell fortsättning själv till kraftigt rabatterat unga-vuxna-pris. Vi ställer alltså 20% av våra resurser helt ideellt till förfogande för Nyköpings unga vuxna.

För att kunna boka tid behöver du vara mellan 18 och 25 år samt folkbokförd i Nyköpings kommun. För att inte behöva vänta i onödan i vårt väntrum får man boka sin tid via vår 
bokningssida på Kaddio där du också kan välja om du vill boka tid till Jenny eller Håkan:

https://lindholmdovesonpsykologiab.kaddio.com/booking/cal

Det är möjligt att boka tid fram till en timme före besökstiden. Vi ber er dock att vid förhinder boka av er bokade tid i så god tid som möjligt för att andra ska kunna boka. Ni bokar av via bokningslänken ovan. När man har fått ett gratis samtal kan man som nämnt välja att bekosta en fortsättning till kraftigt rabatterat pris eller vänta sex månader för att boka ytterligare en gratis tid.

Vi ber om överseende om inte allt fungerar kring bokning och avbokning i början. Vi arbetar för att justera systemet så det fungerar så smidigt som möjligt. Skriv gärna ett mail till oss om det är något som inte fungerar med bokning och avbokning så löser vi det: info@legitimeradpsykolog.com

Information
Psykoterapeutisk samtalsmottagning i Nyköping är idag Nyköpings enda privata hälso- och sjukvårdsmottagning med specialistpsykolog, läkare med vuxenpsykiatrisk kompetens och KBT- terapeut. Mottagningen är en del av Lindholm Doveson Psykologi AB och drivs av Håkan Lindholm Doveson, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi samt Jenny Doveson, KBT-terapeut.
 
Förhoppningen är att med sponsorer från näringslivet kunna utvidga verksamheten till två heldagar per anställd vilket skulle innebära en förmåga att ta emot 1000 patientbesök per år. Det motsvarar ungefär 75% av den kapacitet som den tidigare unga-vuxna-mottagningen hade för patienter boende i Nyköping. Till skillnad från den tidigare mottagningen kommer vi att effektivisera arbetet och erbjuda både KBT och modern psykodynamisk psykoterapi samt specialistpsykologisk kompetens. För att kunna erbjuda så många som möjligt samtalsstöd och psykologisk behandling är vår förhoppning att till hösten kunna erbjuda fem gratis samtal till varje ung vuxen som söker.

Både Jenny och Håkan är utbildade samtalsterapeuter med tystnadsplikt. Jenny är KBT-terapeut och Håkan är leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Vår mottagning är registrerad hos IVO och står under HSL-lagstiftning vilket är en trygghet för dig som patient. Håkan Lindholm Doveson är vårdgivaransvarig verksamhetschef. Har du några frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta honom, enklast via info@legitimeradpsykolog.com
bottom of page