GRUPPSAMTAL & IPT

För dig som är nybliven pensionär och har svårt att trivas i din nya roll

Psykoterapeutisk samtalsmottagning i Nyköping kommer under hösten 2022 och framåt att erbjuda gruppsamtal med olika inriktning och teman. Just nu erbjuder vi dig som nybliven pensionär och som har svårt att trivas i din nya roll att kombinera samtal i grupp med enskilda samtal med psykolog utifrån en metod som kallas för interpersonell psykoterapi (IPT). 

IPT handlar om att förstå hur dina problem, exempelvis nedstämdhet eller depression, hänger samman med dina nuvarande relationer. I det här sammanhanget fokuserar vi på din rollförändring, det vill säga att ha blivit pensionär. Det terapeutiska arbetet kan handla om att se på det som upplevs ha gått förlorat och att sörja detta. Samtidigt fokuserar vi på att upptäcka vilka nya möjligheter som den nya rollen som pensionär kan innebära samt vilka problem som den nya rollen eventuellt kan medföra.

Vår psykolog, Håkan, är även auktoriserad IPT-terapeut. Gruppsamtalen leds av vår KBT-terapeut, Jenny.

Grupperna har plats för max sex deltagare och är slutna grupper, (vilket betyder att vi inte löpande tar emot nya personer i gruppen). Så snart vi har minst fyra anmälda deltagare startar vi igång en ny grupp. Gruppsamtalen inleds med en föreläsning av vår psykolog Håkan som handlar om rollförändring, livskriser och IPT. Du har samtal i grupp varannan vecka och enskilda samtal med psykolog de veckor du inte träffar gruppen. Grupperna och psykologsamtalen pågår i 12 veckor med sammanlagt 6 gruppträffar och 6 enskilda psykologsamtal. Priset är 650 kr för varje grupptillfälle och 1000 kr för varje psykologsamtal (ordinarie pris 1200 kr). Den totala kostnaden blir 9900 kr och betalas i förskott. Du anmäler ditt intresse genom att skicka ett mail till info@legitimeradpsykolog.com eller ringa till nummer 0733-986363.

Under perioden 27 juni till sista juli har du möjlighet att boka din egen tid i augusti. Om du mailar eller ringer under denna period kommer vi att återkomma till dig via mail eller telefon under första veckan i augusti.