top of page

KBT

All verksam psykoterapi utgår i någon mening från inlärningsteori. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för olika terapimetoder som exempelvis kognitiv psykoterapi - som utgår från att våra (automatiska) tankar styr vårt beteende och våra känslomässiga reaktioner - eller beteendeterapi som utgår från antagandet att alla beteenden någon gång lärts in och att vi kan ändra våra beteenden genom att lära om eller lära oss något nytt.
 
Exempelvis kan vi ha blivit väldigt rädda i samband med en specifik situation. Det kan ha lett till att vi kopplar ihop rädslan med saker som har med den specifika situationen att göra, så kallad klassisk betingning. Enligt inlärningsteori styrs våra beteenden också av vilka konsekvenser de får, så kallad operant betingning. Vi kanske har lärt oss att vara till lags för att våra föräldrar ska visa att de tycker om oss men att vara alltför till lags i nära relationer kan göra att vi inte hävdar oss själva på ett sätt som är sunt för oss. På kort sikt leder undvikandet till att vi blir av med rädslan att inte bli omtyckta men på längre sikt drabbas vår självkänsla när vi inte i tillräckligt hög grad står upp för oss själva och det som är viktigt för oss.

Vår specialistpsykolog har utbildning i kognitiv psykoterapi (KPT) men även erfarenhet av att arbeta utifrån beteendeterapi samt tredje vågens KBT med influenser från buddhistiskt tänkande, framför allt Acceptance and Commitment Therapy (ACT). ACT har inte som mål att ändra negativa eller jobbiga tankar och känslor utan målet är istället att vi bör lära oss att acceptera dem och gå vidare i riktning mot de mål vi värderar, det som kallas för värderad riktning. Vår KBT-terapeut går just nu grundläggande psykoterapiutbildning i KBT och erbjuder även möjligheten att delta i KBT-grupp både på mottagningen och online.


Vill du leva ditt liv mer i linje med dina mål och värderingar? Då kanske KBT är en lämplig metod för dig. Olika terapimetoder fungerar olika bra beroende på problematik och personlighet. Vår specialistpsykolog har utbildning och erfarenhet av olika metoder med starkt vetenskapligt stöd. Under de första samtalen gör ni en bedömning tillsammans vilken terapimetod som kan tänkas fungera bäst för dig och dina specifika behov.

Har du prövat KBT tidigare och inte blivit hjälpt? Vår mottagning erbjuder flera olika metoder. För att människor är olika. Du får veta mer vid ditt första besök och får då möjlighet att diskutera med din terapeut om vilken metod som kan fungera bäst för dig.

bottom of page