top of page
slutlig%20logga%20tolvstegen_edited.png

TOLVSTEGSPSYKOLOGI

Behöver du hjälp att komma vidare?

slutlig%20logga%20tolvstegen_edited.png

Tolvstegspsykologi är ett psykologföretag som arbetar utifrån modern psykologisk vetenskap och beprövad erfarenhet. Tolvstegspsykologi bygger på en modern läsning av de ursprungliga tolv steg som formulerades i mitten av 1930-talet av en av Anonyma Alkoholisters grundare Bill Wilson. Men du behöver inte vara beroende av alkohol eller andra droger för att inspireras av eller arbeta med dig själv utifrån de tolv stegen. Det enda som krävs är att du har ett problem som du inser att du är maktlös inför och att du har en önskan att bli av med problemet. Vår vision är att öka psykisk hälsa genom att hjälpas åt. Därför är gruppen den viktigaste av tre hörnstenar i vår verksamhet. Tolvstegspsykologi handlar inte om hjälp till självhjälp utan är snarare ett självstjälpsprogram. Tolvstegspsykologi är en del av Psykoterapeutisk samtalsmottagning i Nyköping och Stockholm och arbetar utifrån evidensbaserad psykologi.

bottom of page