top of page
Pappas höst bild större.jpg

VÅR VISION

Bara vid sällsynta tillfällen sker ett möte som gör det möjligt att fullkomligt förändra livet.

IMG_4720.JPG
transp logga.png

Kraft att förändra livet

Psykoterapeutisk samtalsmottagning i Nyköping är en berättelse om möten. Möten, i ett terapirum fullt av längtan och berättelser, i väntan på nuögonblicket. Psykoanalytikern, spädbarnsforskaren och fembarnspappan Daniel Stern beskriver nuögonblicket i psykoterapi som ett kort ögonblick som på ett avgörande sätt kan förändra den terapeutiska relationen och göra det möjligt att på allvar förändra livet.

Med över femton års erfarenhet och mer än tiotusen professionella möten i ryggen har jag lärt mig att det viktigaste mötet inte ryms i någon behandlingsplanering eller psykiatrisk vårdplan. Det mest betydelsefulla mötet kan ske när vi vågar vandra i mörker tillsammans och dela den erfarenhet som är vår gemensamma: att vi är människor. There is a crack in everything. That's how the light gets in. Leonard Cohens mest älskade textrad uppmuntrar oss att hitta sprickorna i varandras mörker; de sprickor där kärleken kan sippra in. Vi bär alla på en brustenhet - och det är okej. För det är där - i sprickorna - som nuögonblicket kan ske och ett möte äga rum - ett möte med en inneboende kraft större än oss själva, en kraft med potential att på allvar förändra våra liv.

Håkan Lindholm Doveson

Verksamhetsansvarig vid Psykoterapeutisk

samtalsmottagning i Nyköping

Håkan Lindholm Doveson – utbildning och erfarenhet

transp logga.png

Utbildning

 • Specialist i klinisk psykologi med inriktning psykologisk behandling - Sveriges psykologförbund (2016)

 • Psykoterapeutprogrammet - Linköpings universitet (2011-2014). Psykoterapeutexamen med inriktning relationell och interpersonell psykoterapi.

 • Psykologprogrammet - Umeå universitet (2000-2005)

 • Grundläggande psykoterapiutbildning i KBT med kognitiv inriktning (2005)

 • Grundläggande psykoterapiutbildning i PDT (psykodynamisk psykoterapi) (2005)

 • Utbildning till IPT-terapeut (2014)

 • Utbildning i mentaliseringsbaserad terapi (2009)

 • Utbildning i neuropsykiatrisk bedömning och utredning

 • Utbildning i testinstrumenten WISC, WAIS, ADOS-2 för utredning av IF, ADHD, AST, autism

 • Handledarutbildning för handledning av PTP-psykologer

transp logga.png

Erfarenhet

 • Verksamhetsansvarig vid Psykoterapeutisk samtalsmottagning i Nyköping. Privatpraktiserande specialistpsykolog och psykoterapeut (nov. 2019 - nu).

 • Leg. psykolog vid BUP Sörmland. Ansvarig för bland annat samordning av bedömning och behandling av depression och ångest samt, som specialistpsykolog, för utredning och behandling av psykiatriskt och socialt komplexa ärenden (sep. 2014 - nov. 2019).

 • Leg. psykolog vid Region Sörmlands ungdomspsykiatriska samtalsmottagning för unga vuxna (aug. 2008 - aug. 2014).

 • Leg. psykolog vid Norrköpings kommun. Ansvarig för bland annat arbetslagsutveckling i grundskola och förskola, organisationsutveckling samt skol- och förskolepsykologisk konsultation (feb. 2007 - juni 2008).

 • Skolpsykolog (PTP-tjänstgöring) vid Ånge kommun. Ansvarig för skolpsykologisk utredning och konsultation till rektorer och lärare på sju skolor inom Ånge kommuns grundskola (jan. 2006 - jan. 2007).

Medlem i Sveriges Psykologförbund och Psykologföretagarna, verksamheten är registrerad hos IVO samt har F-skatt och patientförsäkring.

sverigespsykologforbund_logo.png
bottom of page