top of page

FÖRSÄKRING

Har du en försäkring?

Vi samarbetar med de flesta försäkringsbolag i Sverige. Genom vårt samarbete med Falck Healthcare, SOS International, Euro Accident, Folksam och If har vi möjlighet att ta emot kunder i behov av psykologisk behandling via nästan alla försäkringsbolag i Sverige. Har du en sjukvårdsförsäkring? Hör av dig till oss så hjälper vi dig vidare för kontakt med oss via din försäkring.

Parasailing_edited_edited.png
transp logga.png

Lider du av psykisk ohälsa, har varit med om något traumatiskt eller befinner dig i kris - kontakta ditt försäkringsbolag för en bedömning och undersök möjligheten att komma till oss för psykologisk behandling. Du kan också prata med din arbetsgivare för att efterhöra om det finns möjlighet att bekosta psykologisk behandling hos oss via arbetsgivarens försäkring alternativt boka tid för stresshantering som friskvård. Hör med din arbetsgivare vad som gäller för ditt friskvårdsbidrag. Vi samarbetar även med Kris- och Traumacentrum i Stockholm och tar emot patienter i Nyköping för kristerapi och olika former av psykologisk traumabehandling.

 

För dig som egen företagare

Kostnader för arbetslivsinriktad rehabilitering och förebyggande rehabilitering med syfte att en enskild näringsidkare ska kunna fortsätta att utföra sitt arbete kan under vissa förutsättningar vara avdragsgilla inom både enskild firma och aktiebolag. Som näringsidkare gör du den bedömningen själv men kan, om du är osäker, rådgöra med Skatteverket. Driver du aktiebolag kan du även göra avdrag för stresshantering som friskvård men kontrollera först detta med Skatteverket.

transp logga.png
Legitimation: din garanti

Skillnad mellan samtalsterapeuter utan legitimation och legitimerade psykologer och psykoterapeuter

En legitimation är en garanti för att den legitimerade yrkesutövaren har en viss kunskapsnivå och vissa personliga egenskaper som gör att han eller hon bedöms vara lämplig att utöva yrket.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utövar tillsyn över all personal i hälso- och sjukvården. Om en legitimerad yrkesutövare inte lever upp till kraven på kunskap, kompetens och lämplighet kan detta utredas av IVO. IVO kan sedan göra en anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, om bland annat prövotid och/eller återkallelse av legitimationen.

Det finns ett stort utbud av samtalsterapeuter med olika former av utbildning eller ingen utbildning alls. En legitimerad psykolog har gått en fem år lång legitimationsgrundande universitetsutbildning och tjänstgjort ett år under handledning för att därefter kunna ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

 

En legitimerad psykoterapeut är i grunden psykolog, läkare eller socionom med grundläggande psykoterapiutbildning som har gått en tre år lång legitimationsgrundande universitetsutbildning i psykoterapi.

 

För att bli psykolog krävs 50 timmar egen erfarenhet av att ha gått i psykoterapi och för att bli psykoterapeut krävs ytterligare 75 timmar.

 

En specialist i psykologisk behandling har av Sveriges Psykologförbund bedömts ha "sådan kompetens baserad på praktisk erfarenhet, teoretisk kunskap och vetenskaplig utbildning att han/hon erhållit behörighet som specialist i klinisk psykologi med inriktningen psykologisk behandling/psykoterapi".

Vår läkare är legitimerad och har eget ansvar för sitt patientarbete men verksamhetschefen har också formellt ansvar för den vård som läkaren bedriver inom ramen för vår mottagning. Har du klagomål gällande din kontakt med vår läkare kan du vända dig till verksamhetschefen för vår mottagning eller till IVO.

Regelverk kring icke legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal hos oss

När du träffar vår KBT-terapeut gör du det inom ramen för vår hälso- och sjukvårdsmottagning vilken är registrerad hos IVO. Verksamhetschefen är legitimerad psykolog och formellt ansvarig för all hälso- och sjukvårdande behandling som sker inom ramen för vår mottagning, även den behandling som ges av icke legitimerad personal. Detta ökar din trygghet som patient hos oss. När det gäller patientsäkerhet är det stor skillnad på att träffa en icke legitimerad KBT-terapeut inom ramen för en hälso- och sjukvårdsmottagning registrerad hos IVO, (vilket du får göra hos oss) jämfört med att träffa en KBT-terapeut utan legitimation i en verksamhet som inte är registrerad hos IVO. Har du klagomål går det bra att vända sig till verksamhetschefen, leg. psykolog Håkan Lindholm Doveson, eller direkt till IVO.

Medlem i Sveriges Psykologförbund och Psykologföretagarna, verksamheten är registrerad hos IVO samt har F-skatt och patientförsäkring.

sverigespsykologforbund_logo.png
bottom of page