bergen
That's where the light gets in.
Leonard Cohen
There is a crack in everything.

Vi är det där ljuset:
förtroende, trygghet, erfarenhet

transp logga.png

Att be om hjälp är första steget mot

FRIHET

transp logga.png

Verkliga möten.
Din psykolog, läkare och KBT-terapeut offline.

Vi tror inte att det finns en metod för att lindra psykisk ohälsa.

Hjärnansökningar
Girl by the Sea_edited_edited.jpg

Olika metoder.

För att människor är olika.

OM OSS

 
Psykoterapeutisk samtalsmottagning i Nyköping

Håkan Lindholm Doveson

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i psykologisk behandling, vårdgivaransvarig verksamhetschef

Jag har arbetat som psykolog i över femton år och arbetar både utifrån KBT (kognitiv beteendeterapi med kognitiv inriktning), psykoanalytiskt orienterad psykoterapi och IPT (interpersonell psykoterapi). Jag arbetar också med rådgivning kring ADHD och autism.

 

Utifrån mångårig erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatriskt arbete tar jag även emot för föräldrarådgivning. Jag är själv pappa till fem döttrar: tre som är trillingar, en som snart är tonåring och en som är min bonusdotter.

Jag har särskild kompetens och erfarenhet när det gäller psykoterapi för unga vuxna (18-25 år) och särskild kunskap när det gäller alkoholmissbruk, olika former av beroende och medberoende samt problematik kring att vara vuxet barn till narcissistiska föräldrar.

 

Jag har själv gått i psykoanalytiskt orienterad psykoterapi under 6 år (250 timmar) samt 50 timmar i KBT. Det vi kallar den personliga kompetensen är en nödvändighet för att ges möjlighet att arbeta hos oss. Vi ser den personliga kompetensen som en viktig del av det som inom psykoterapiforskning kallas för terapeutfaktorer och som har stor betydelse för sannolikheten att psykoterapi ska vara hjälpsamt för dig som patient. Läs mer här.

 
bergen
transp logga_edited.png
There
There
press to zoom
is
is
press to zoom
a
a
press to zoom
crack
crack
press to zoom
in
in
press to zoom
everything
everything
press to zoom
That's
That's
press to zoom
where
where
press to zoom
the
the
press to zoom
light
light
press to zoom
gets
gets
press to zoom
in.
in.
press to zoom

Samtal hos oss

transp logga.png

  • Lider du av psykisk ohälsa?

 

  • Upplever du att du upprepar mönster från tidigare relationer i dina relationer idag?

  • Är du eller har varit medberoende?

  • Får du negativa konsekvenser av ditt drickande och fortsätter dricka ändå?

  • Upplever du att du är en högkänslig person och att du ofta blir missförstådd av din omgivning?

  • Har du vuxit upp med narcissistiska föräldrar?​

 

Olika terapimetoder fungerar olika bra beroende på problematik och personlighet. Vår specialistpsykolog och psykoterapeut har utbildning och erfarenhet av olika metoder med starkt vetenskapligt stöd. Under de första samtalen gör ni en bedömning tillsammans vilken terapimetod som kan tänkas fungera bäst för dig och dina specifika behov.

Vill du leva ditt liv mer i linje med dina mål och värderingar? Då kanske KBT är den metod som passar dig.​​ Vill du uppnå en djupare och mer varaktig förändring? Då är möjligen psykoanalytisk psykoterapi något för dig. ​Vill du må bättre genom att lära dig hantera relationsproblem? I så fall kanske IPT är den mest lämpliga metoden. Vi erbjuder även gruppsamtal. Läs mer här.

Vi har kompetens att behandla besvär som vanligen behandlas inom såväl primärvård (vårdcentraler) som vuxenpsykiatri samt erbjuder rådgivande samtal kring ADHD och autism till både barn och vuxna. Vi erbjuder även handledning till psykoterapeuter och chefer samt till arbetsgrupper som arbetar inom vård, omsorg och skola. Vill du gå i psykoanalytisk psykoterapi flera sessioner i veckan under längre tid erbjuds reducerat pris efter överenskommelse.

Som komplement till psykologisk behandling hos specialistpsykolog och psykoterapeut kan vi även erbjuda kompletterande kontakt med specialistläkare i vuxenpsykiatri. Vi erbjuder också medicinsk uppföljning av undersköterska.

Vi kan även erbjuda samtal hos KBT-terapeut under utbildning till reducerat pris. Forskning visar att resultat av samtalsterapier som bedrivs av samtalsterapeut under handledd utbildning ger minst lika goda resultat som samtalsterapier där samtalsterapeuten inte handleds. Inför samtal hos KBT-terapeut under utbildning görs först en bedömning av specialistpsykolog.

CDD80F74-3DEB-4E70-8080-66038F4734E7.PNG

Jenny Doveson, KBT-terapeut

Jenny är vår KBT-terapeut. Hon läser just nu grundläggande psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi. Under tiden hon går sin utbildning har du möjlighet att träffa henne för samtal till reducerat pris, 35% av ordinarie arvode: 780 kr. Forskning visar att samtalsterapi under handledning ger goda resultat. (Läs mer här).

Jenny har mer än 10 års erfarenhet av omvårdnadsarbete inom rehabiliterande hälso- och sjukvård.

Jenny erbjuder också individuellt anpassade kurser i självmedkänsla, mindfulness och stresshantering.

6A04525C-25E6-40BC-8DF3-90882D9D6FD5.JPEG

Amelie van den Brink,

överläkare och specialist i psykiatri

Amelie är vår läkarkonsult och har möjlighet att träffa dig vid behov av medicinsk bedömning eller psykiatrisk rådgivning som komplement till din psykologiska behandling eller dina terapeutiska samtal. Amelie är överläkare och specialist i både vuxenpsykiatri och barn- och ungdomspsykiatri. Hon har över 20 års erfarenhet som läkare inom psykiatriskt hälso- och sjukvårdsarbete. Du kan, vid behov, boka tid hos Amelie via din terapeut.

 
 

PSYKOLOGISKA TJÄNSTER

 
transp logga.png
Brain Scans_edited.jpg

KBT

Freud Ruth_edited_edited.jpg

PSYKOANALYTISK TERAPI

Group Bonding_edited_edited_edited.jpg

GRUPP

grupp Bonding

GRUPP