PSYKOTERAPEUTISK SAMTALSMOTTAGNING
I NYKÖPING

Psykoterapi, rådgivning, utbildning och handledning

Samtalsmottagning på Bagaregatan 35A, 61130, Nyköping

  • Psykologisk behandling/psykoterapi med stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet

  • Psykodynamisk psykoterapi (PDT), Interpersonell psykoterapi (IPT), Relationell korttidspsykoterapi (BRT)

  • Kristerapi

  • Psykoterapi till unga vuxna (16-23) och vuxna

  • Psykoanalytiskt orienterad psykoterapi med ett relationellt perspektiv

  • Psykoterapi för medberoende vuxna eller vuxna barn till någon som missbrukat alkohol eller andra droger

  • Alkoholrådgivning till dig som upplever att du har en problematisk relation till alkohol

  • Rådgivning till föräldrar

  • Utbildning och handledning

Går du igenom en livskris? Kämpar du med frågor relaterade till oro, nedstämdhet, utmattning, stress, trauma, sorg, beroende, ångest, depression eller känslomässig instabilitet? Det händer i livet att vi behöver prata med någon för att hantera livets utmaningar eller våra relationer. Upplever du att du upprepar mönster från tidigare relationer i dina relationer idag? Är du en sökare och längtar efter att lära känna dig själv, efter att prata med någon? Är du eller har varit medberoende eller är vuxet barn till någon som missbrukat alkohol eller andra droger? Får du själv negativa konsekvenser av ditt drickande och fortsätter dricka ändå? Testa dig själv här och ring mig om du blir orolig över resultatet eller om någon i din närhet uttryckt oro över ditt drickande under det senaste året. Upplever du att du är en högkänslig person och att du ofta blir missförstådd av din omgivning? Läs mer om högkänslighet här och ta kontakt med mig om du upplever att du behöver hjälp att hantera din högkänslighet.

Jag är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och specialist i psykologisk behandling. Jag vägleder dig gärna på din resa mot att läka och lära känna dig själv. Mitt mål är att hjälpa dig förstå dig själv, dina inre konflikter, dina känslor, tankar och beteenden, så att du kan göra friare val i förhållande till dig själv, andra och livet. Jag har särskild kunskap om alkoholmissbruk, beroende och medberoende.

Jag arbetar under landstingsavtal via KBT Nyköping och tar emot personer från 16 år för psykoterapi (18 år via landstingsavtal). Uppfyller du kriterier för psykoterapi inom ramen för landstingsavtal så är 12 samtal kostnadsfria. Antalet patienter som jag kan ta emot via landstingsavtal är begränsat men jag har också möjlighet att ta emot dig för samtal utanför avtalet. Kostnaden är då 1000 kronor per besök. Jag är medlem i Psykologföretagarna inom Sveriges Psykologförbund.

 

Skillnad mellan samtalsterapeuter utan legitimation och legitimerade psykologer och psykoterapeuter

 

En legitimation är en garanti för att den legitimerade yrkesutövaren har en viss kunskapsnivå och vissa personliga egenskaper som gör att han eller hon bedöms vara lämplig att utöva yrket.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utövar tillsyn över all personal i hälso- och sjukvården. Om en legitimerad yrkesutövare inte lever upp till kraven på kunskap, kompetens och lämplighet kan detta utredas av IVO. IVO kan sedan göra en anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, om bland annat prövotid och/eller återkallelse av legitimationen.

Det finns ett stort utbud av samtalsterapeuter med olika former av utbildning eller ingen utbildning alls. En legitimerad psykolog har gått en fem år lång legitimationsgrundande universitetsutbildning och tjänstgjort ett år under handledning för att därefter kunna ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. En legitimerad psykoterapeut är i grunden psykolog, läkare eller socionom med grundläggande psykoterapiutbildning som har gått en tre år lång legitimationsgrundande universitetsutbildning i psykoterapi. För att bli psykolog krävs 50 timmar egen erfarenhet av att ha gått i psykoterapi och för att bli psykoterapeut krävs ytterligare 75 timmar. En specialist i psykologisk behandling har av Sveriges Psykologförbund bedömts ha "sådan kompetens baserad på praktisk erfarenhet, teoretisk kunskap och vetenskaplig utbildning att han/hon erhållit behörighet som specialist i klinisk psykologi med inriktningen psykologisk behandling/psykoterapi".

  • Facebook Social Ikon

Håkan Lindholm © 2019